Tầm nhìn sứ mệnh

01

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Chú trọng xây dựng một thương hiệu uy tín bằng cái tâm, chữ tín và đem lại giá trị cho khách hàng, đối tác, nhà đầu tư. Hướng tới mô hình công ty phát triển bền vững, mạnh cả về quy mô lẫn phạm vi hoạt động.

02

SỨ MỆNH

Kiến tạo những Khu công nghiệp và Khu dân cư mới vừa mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác và nhà đầu tư vừa đảm bảo các yêu cầu chất lượng về hạ tầng đồng bộ, hiện đại với đầy đủ các dịch vụ tiện ích tối ưu phù hợp với điều kiện sống, văn hóa của từng địa phương hướng tới mục tiêu “Xây dựng cộng đồng – Phát triển địa phương”.

03

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lấy chữ Tín làm đầu - Dám chịu trách nhiệm – Tôn trọng quyền lợi của khách hàng – Cam kết tạo ra những sản phẩm: tốt và đẹp.

04

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Đặt lợi ích của khách hàng song hành cùng lợi ích của doanh nghiệp

05

VĂN HÓA

KDM luôn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp thể hiện tính chuyên nghiệp, nơi mỗi thành viên được thỏa sức sáng tạo, thỏa sức phấn đấu vì sự nghiệp chung của công ty trên tinh thần “Chủ động – Đổi mới – Dám nghĩ – Dám làm – Dám chịu trách nhiệm” với sự hậu thuẫn nhiệt thành từ Ban lãnh đạo công ty.