QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Khánh Hòa giữ chức vụ Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới thông báo Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Khánh Hòa giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Chi tiết trong file đính kèm CBTT-BoNhiemKeToanTruong

Messenger icon
Send message via your Messenger App