QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát tại thời điểm Quý 3 năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (Công ty) kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát tại thời điểm Quý 3 năm 2023

Thông tin chi tiết trong file đính kèm BaoCaoKhacPhucTinhTrangCKBiKienSoat.

 

Messenger icon
Send message via your Messenger App