QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty của ông Đặng Công Thức và ông Trương Văn Mạnh

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Đặng Công Thức và ông Trương Văn Mạnh. Chi tiết trong tệp tin đính kèm: KDM-DonTuNhiemChuDanhThanhVienHDQT.

Messenger icon
Send message via your Messenger App