QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 trong tệp tin đính kèm 17-20042023-CBTT-KDM-GiaiTrinhBCTC.

Messenger icon
Send message via your Messenger App