QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (Công ty) kính gửi Quý cổ đông Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm 33-17092023-CBTT-KDM-XuPhatThue.

 

Messenger icon
Send message via your Messenger App