QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 26

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông thông tin thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 27:

1. Thông tin trước thay đổi:

Người đại diện theo pháp luật: Phan Nam Giang

2. Thông tin sau thay đổi:

Người đại diện theo pháp luật: Đặng Trung Hiếu, Phan Nam Giang, Chu Văn Dũng

3. Lý do thay đổi: Thay đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

Chi tiết trong tệp tin đính kèm ThayDoiDKKDLanThu27.

Messenger icon
Send message via your Messenger App