QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo Giao dịch của người liên quan (Ông Đặng Ngọc Chi) đăng ký bán 170.000 cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL thông báo Giao dịch của người liên quan (Ông Đặng Ngọc Chi) đăng ký bán 170.000 cổ phiếu từ ngày 28/06/2023 – 28/07/2023.

Messenger icon
Send message via your Messenger App