QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo Giao dịch của người liên quan (Ông Nguyễn Đình Hùng) đăng ký bán 717.700 cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL thông báo Giao dịch của người liên quan (Ông Nguyễn Đình Hùng) đăng ký bán 717.700 cổ phiếu từ ngày 10/07/2023 – 08/08/2023.

Messenger icon
Send message via your Messenger App