QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo Giao dịch của người nội bộ (Ông Chu Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc) đăng ký bán 275.500 cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL thông báo Giao dịch của người nội bộ (Ông Chu Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc) đăng ký bán 275.500 cổ phiếu từ ngày 01/07/2023 – 30/07/2023.

Messenger icon
Send message via your Messenger App