QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo Giao dịch của người nội bộ (Ông Phan Nam Giang – Thành viên Hội đồng Quản trị) đăng ký bán 29.000 cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL thông báo Giao dịch của người nội bộ (Ông Phan Nam Giang – Thành viên Hội đồng Quản trị) đăng ký bán 29.000 cổ phiếu. Chi tiết trong file đính kèm PhanNamGiang-DangKyBan-10032023.

Messenger icon
Send message via your Messenger App