QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và số điện thoại của Công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL thông báo Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và số điện thoại của Công ty.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm ThayDoiDiaChiTruSoChinhVaSoDienThoai.

 

Messenger icon
Send message via your Messenger App