QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là: 0%.

Chi tiết trong tệp tin đính kèm KDM-ThongBaoThayDoiTyLeSoHuuNuocNgoaiToiDa.

Messenger icon
Send message via your Messenger App